Over Foodguru.nl

Foodguru heeft als doel inspiratie te bieden aan foodmanagers door hoogwaardige informatie aan te bieden aan iedereen die in zijn dagelijks werk te maken heeft met food management. Op Foodguru kunnen foodmanagers zich oriënteren of nader informeren over innovaties in de food & beverage branche.


Foodguru.nl is een platform waar de betrokken partners onafhankelijk en op eigen titel informatie ter beschikking stellen. De website Foodguru.nl is gebaseerd op het principe van ‘permission based marketing’. Alle informatie wordt kosteloos ter beschikking gesteld soms in ruil voor persoonsgegevens van u als bezoeker. Uw gegevens zijn overigens alleen inzichtelijk voor de betreffende partner en worden vertrouwelijk behandeld.


Privacy Statement
Foodguru.nl hecht veel waarde aan bescherming van persoonlijke gegevens van bezoekers van haar website en is zich bewust dat deze bezoekers van essentieel belang zijn voor haar activiteiten en bestaan. De persoonlijk data van bezoekers worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wilt u meer weten over het beleid van Foodguru.nl op dit gebied dan kunt u uiteraard onze Privacy Statement lezen.